వినతిపత్రం అందేస్తున్న నాయకులు

  • Home
  • కాఫీ కార్మికులకు కూలి రేట్లు పెంచండి.

వినతిపత్రం అందేస్తున్న నాయకులు

కాఫీ కార్మికులకు కూలి రేట్లు పెంచండి.

Feb 13,2024 | 00:05

ప్రజాశక్తి-పాడేరు: వేజ్‌ బోర్డు రేటు ప్రకారం కాఫీ కార్మికుల కూలి రేట్లు పెంచాలని కోరుతూ సోమవారం ఏపీఎఫ్‌డిసి డివిజనల్‌ మేనేజర్‌ జి.కృష్ణ బాబుకు కాఫీ కార్మికుల సంఘం…