విశాఖ స్టీల్‌ప్లాంట్‌ రిటైర్డ్‌ పర్సన్స్‌

  • Home
  • నాలుగో రోజున ‘ఉక్కు’ పెన్షనర్ల దీక్షలు

విశాఖ స్టీల్‌ప్లాంట్‌ రిటైర్డ్‌ పర్సన్స్‌

నాలుగో రోజున ‘ఉక్కు’ పెన్షనర్ల దీక్షలు

Feb 8,2024 | 23:54

ప్రజాశక్తి -కరాస:తమ సమస్యల పరిష్కారానికి ఆల్‌ పెన్షనర్స్‌ అండ్‌ రిటైర్డ్‌ పర్సన్స్‌ అసోసియేషన్‌, జిల్లా కమిటీ ఆధ్వర్యాన మర్రిపాలెం పిఎఫ్‌ కార్యాలయం వద్ద చేపడుతున్న రిలేదీక్షలు నాలుగో…