వీ (వా)ళ్లు మారరంతే!నానాటికీ పెరుగుతున్న ప్రలోభాల ఖర్చు రూ.100 కోట్లు

  • Home
  • వీ (వా)ళ్లు మారరంతే!నానాటికీ పెరుగుతున్న ప్రలోభాల ఖర్చు రూ.100 కోట్లు

వీ (వా)ళ్లు మారరంతే!నానాటికీ పెరుగుతున్న ప్రలోభాల ఖర్చు రూ.100 కోట్లు

వీ (వా)ళ్లు మారరంతే!నానాటికీ పెరుగుతున్న ప్రలోభాల ఖర్చు రూ.100 కోట్లు

May 12,2024 | 00:27

వీ (వా)ళ్లు మారరంతే!నానాటికీ పెరుగుతున్న ప్రలోభాల ఖర్చు రూ.100 కోట్లు చొప్పున ఎన్నికల వ్యయంఅధికారికంగానే రూ.750 కోట్ల తాయిలాలుఏ నోట విన్నా…ఇదే ముచ్చట..!మీకు ఎంత ఇచ్చారు.. వైసిపి…