వెంకటరాజు

  • Home
  • గ్రామాల అభివృద్ధికి సిఎం జగన్‌ కృషి

వెంకటరాజు

గ్రామాల అభివృద్ధికి సిఎం జగన్‌ కృషి

Dec 17,2023 | 23:06

డ్రైన్‌ నిర్మాణానికీ భూమిపూజ చేస్తున్న ఎంఎల్‌ఎ చిట్టిబాబు ప్రజాశక్తి-అయినవిల్లి గ్రామాల అభివృద్ధికి సిఎం జగన్‌ విశేష కృషి చేస్తున్నారని ఎంఎల్‌ఎ కొండేటి చిట్టిబాబు అన్నారు. పోతుకుర్రు గ్రామం…