వెంప నుంచి వారతిప్ప ఆర్‌ఆ

  • Home
  • రోడ్డు నిర్మించాలని సిపిఎం నిరసన

వెంప నుంచి వారతిప్ప ఆర్‌ఆ

రోడ్డు నిర్మించాలని సిపిఎం నిరసన

Dec 1,2023 | 20:46

ప్రజాశక్తి – భీమవరం రూరల్‌ వెంప నుంచి వారతిప్ప ఆర్‌ఆర్‌అండ్‌బి రోడ్డు గోతులు పూడ్చి రోడ్డు వేయాలని సిపిఎం మండల కన్వీనర్‌ ఇంజేటి శ్రీనివాస్‌ డిమాండ్‌ చేశారు.…