వేములదివి ప్రాంతాలో ప్రభుత్వ చీఫ్‌ విప్‌ ముదునూరి ప్రసాదరాజు

  • Home
  • ప్రజలు భయాందోళన చెందొద్దు

వేములదివి ప్రాంతాలో ప్రభుత్వ చీఫ్‌ విప్‌ ముదునూరి ప్రసాదరాజు

ప్రజలు భయాందోళన చెందొద్దు

Dec 4,2023 | 21:33

పునరావాస కేంద్రాలు ఏర్పాటు రైతులను ఆదుకుంటాం సముద్ర తీర ప్రాంతంలో చీఫ్‌ విప్‌, ఎస్‌పి పర్యటన ప్రజాశక్తి – నరసాపురం టౌన్‌ నరసాపురం నియోజకవర్గం సముద్ర తీర…