వేసవిలో తాగునీటి ఎద్దడి నివారణకు ప్రణాళికలు : కలెక్టర్‌

  • Home
  • వేసవిలో తాగునీటి ఎద్దడి నివారణకు ప్రణాళికలు : కలెక్టర్‌

వేసవిలో తాగునీటి ఎద్దడి నివారణకు ప్రణాళికలు : కలెక్టర్‌

వేసవిలో తాగునీటి ఎద్దడి నివారణకు ప్రణాళికలు : కలెక్టర్‌

Feb 8,2024 | 21:14

ప్రజాశక్తి – రాయచోటి రాబోయే వేసవిని దష్టిలో ఉంచుకొని జిల్లాలోని గ్రామీణ ప్రాంతాలలో తాగునీటికి ఇబ్బందులు లేకుండా ప్రణాళికలు రూపొందిం చాలని కలెక్టర్‌ అభిషిక్త్‌ కిషోర్‌ సంబంధిత…