వైదాడ ధర్మారం వర్థంతి

  • Home
  • ఘనంగా వైదాడ ధర్మారం వర్థంతి

వైదాడ ధర్మారం వర్థంతి

ఘనంగా వైదాడ ధర్మారం వర్థంతి

Dec 7,2023 | 00:57

 ప్రజాశక్తి -ములగాడ : ఆదర్శమూర్తి, మహిళా మణిపూస వైదాడ ధర్మారం 23వ వర్థంతిని సిపిఎం మల్కాపురంజోన్‌ కమిటీ ఆధ్వర్యాన బుధవారం ఘనంగా నిర్వహించారు. వైదాడ ధర్మారం చిత్రపటానికి…