వైసిపి సీనియర్‌ నాయకుడు కాంగ్రెస్‌లో చేరిక

  • Home
  • వైసిపి సీనియర్‌ నాయకుడు కాంగ్రెస్‌లో చేరిక

వైసిపి సీనియర్‌ నాయకుడు కాంగ్రెస్‌లో చేరిక

వైసిపి సీనియర్‌ నాయకుడు కాంగ్రెస్‌లో చేరిక

Feb 12,2024 | 00:31

వైసిపి సీనియర్‌ నాయకుడు కాంగ్రెస్‌లో చేరికప్రజాశక్తి -శాంతిపురం: కుప్పం నియోజకవర్గ వైసిపి సీనియర్‌ నాయకుడు, శాంతిపురం మండలం గుంజార్లపల్లికి చెందిన ఆవుల గోపి ఆదివారం ప్రదేశ్‌ కాంగ్రెస్‌…