వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం నాయకులుకండెల్లి సోమరాజు ప్రభుత్వాన్ని

  • Home
  • బడ్జెట్‌లో ఉపాధి హామీకి రూ.2 లక్షల కోట్లు కేటాయించాలి

వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం నాయకులుకండెల్లి సోమరాజు ప్రభుత్వాన్ని

బడ్జెట్‌లో ఉపాధి హామీకి రూ.2 లక్షల కోట్లు కేటాయించాలి

Jun 11,2024 | 21:50

ప్రజాశక్తి – పెంటపాడు కొత్త ప్రభుత్వం కేంద్ర బడ్జెట్‌లో ఉపాధి హామీ చట్టానికి రూ.2 లక్షల కోట్లు కేటాయించాలని, ఈ చట్టాన్ని పకడ్బందీగా అమలు చేయడానికి కేంద్ర,…