వ్యూహాల్లోనే మల్లగుల్లాలు

  • Home
  • వ్యూహాల్లోనే మల్లగుల్లాలు

వ్యూహాల్లోనే మల్లగుల్లాలు

వ్యూహాల్లోనే మల్లగుల్లాలు

Feb 3,2024 | 23:49

సాధారణంగా నిర్ధిష్ట రాజకీయ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా వ్యూహం రూపొందించుకోవడం, దానికి అనుగుణంగా ఎత్తుగడలు వేయడం రాజకీయాల్లో సర్వసాధారణం. కానీ, నేటి అస్థిత్వ రాజకీయాల్లో కార్పొరేట్‌ సంస్థల నీడలో…