శతశాతం ఉత్తీర్ణతే లక్ష్యం

  • Home
  • శతశాతం ఉత్తీర్ణతే లక్ష్యం

శతశాతం ఉత్తీర్ణతే లక్ష్యం

శతశాతం ఉత్తీర్ణతే లక్ష్యం

Feb 4,2024 | 22:29

మెరుగైన ఫలితాల సాధనకు ప్రణాళికలు మార్చి 18 నుంచి ‘పది’ పరీక్షలు 149 పరీక్షా కేంద్రాల ఏర్పాటు జిల్లా విద్యాశాఖ అధికారి కె.వెంకటేశ్వరరావు ప్రజాశక్తి – శ్రీకాకుళం…