శిక్షణా తరగతుల్లో సిఐటియు జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి ప్రజాశక్తి – పెనుగొండ               ఉద్యోగులు

  • Home
  • అంగన్వాడీల పోరాటం స్ఫూర్తిదాయకం

శిక్షణా తరగతుల్లో సిఐటియు జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి ప్రజాశక్తి - పెనుగొండ               ఉద్యోగులు

అంగన్వాడీల పోరాటం స్ఫూర్తిదాయకం

Feb 10,2024 | 21:59

శిక్షణా తరగతుల్లో సిఐటియు జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి ప్రజాశక్తి – పెనుగొండ ఉద్యోగులు, కార్మికుల ఐక్య పోరాటాలకు అంగన్వాడీల పోరాటం స్ఫూర్తిదాయకంగా నిలిచిందని సిఐటియు జిల్లా ప్రధాన…