శ్రీవారి ఆలయంలో వైభవంగా కార్తీక దీపోత్సవం

  • Home
  • శ్రీవారి ఆలయంలో వైభవంగా కార్తీక దీపోత్సవం

శ్రీవారి ఆలయంలో వైభవంగా కార్తీక దీపోత్సవం

శ్రీవారి ఆలయంలో వైభవంగా కార్తీక దీపోత్సవం

Nov 26,2023 | 22:55

శ్రీవారి ఆలయంలో వైభవంగా కార్తీక దీపోత్సవంతిరుమలలో రద్దీ సాధారణంప్రజాశక్తి- తిరుమల తిరుమలలో నేడు భక్తుల సంఖ్య సాధారణంగానే ఉంది. అదివారం అయినా పెద్దగా భక్తుల దర్శనం లేదు.…