సంకల్పానికి వైకల్యం అడ్డు కాదు

  • Home
  • సంకల్పానికి వైకల్యం అడ్డు కాదు

సంకల్పానికి వైకల్యం అడ్డు కాదు

సంకల్పానికి వైకల్యం అడ్డు కాదు

Dec 3,2023 | 23:54

చెక్కును అందజేస్తున్న జెసి నవీన్‌ జాయింట్‌ కలెక్టర్‌ నవీన్‌ ప్రజాశక్తి- శ్రీకాకుళం అర్బన్‌ సమాజంలో సాధారణ పౌరుల కంటే అంగవైకల్యం ఉన్న వారే అన్ని రంగాల్లో రాణిస్తు…