సంక్షేమ పథకాలు

  • Home
  • ప్రతి ఇంటికీ సంక్షేమ పథకాలు

సంక్షేమ పథకాలు

ప్రతి ఇంటికీ సంక్షేమ పథకాలు

Dec 1,2023 | 23:22

ప్రజాశక్తి – కాకినాడ జగ్గంపేట రూరల్‌, గండేపల్లి అభివృద్ధి, సంక్షేమానికి ఇతర రాష్ట్రాలకు ఎపి ఆదర్శంగా నిలుస్తోందని ఎంఎల్‌సి కర్రి పద్మశ్రీ పేర్కొన్నారు. కాకినాడ 30వ డివిజన్‌లో…