సంస్మరణ సభలో వక్తలు ప్రజాశక్తి – కాళ్ల             మనసున్న మహారాజు గోకరాజు బలరామరాజు సేవలు మరువలేనివని మాజీ ఎంపీలు కనుమూరి బాపిరాజు

  • Home
  • బలరామరాజు సేవలు మరువలేనివి

సంస్మరణ సభలో వక్తలు ప్రజాశక్తి - కాళ్ల             మనసున్న మహారాజు గోకరాజు బలరామరాజు సేవలు మరువలేనివని మాజీ ఎంపీలు కనుమూరి బాపిరాజు

బలరామరాజు సేవలు మరువలేనివి

Dec 2,2023 | 18:36

సంస్మరణ సభలో వక్తలు ప్రజాశక్తి – కాళ్ల మనసున్న మహారాజు గోకరాజు బలరామరాజు సేవలు మరువలేనివని మాజీ ఎంపీలు కనుమూరి బాపిరాజు, గోకరాజు గంగరాజు అన్నారు. మండలంలోని…