సకాలంలో స్పందన అర్జీలు పరిష్కారం : డిఆర్‌ఒ

  • Home
  • సకాలంలో స్పందన అర్జీలు పరిష్కారం : డిఆర్‌ఒ

సకాలంలో స్పందన అర్జీలు పరిష్కారం : డిఆర్‌ఒ

సకాలంలో స్పందన అర్జీలు పరిష్కారం : డిఆర్‌ఒ

Dec 4,2023 | 21:46

ప్రజాశక్తి – ఏలూరు స్పందన అర్జీలను సకాలంలో పరిష్కరించాలని జిల్లా రెవెన్యూ అధికారి ఎం.వెంకటేశ్వర్లు చెప్పారు. సోమవారం కలెక్టరేట్‌లోని గోదావరి సమావేశ మందిరంలో నిర్వహించిన స్పందన కార్యక్రమంలో…