సత్య కుమార్‌

  • Home
  • ఒలింపియాడ్‌ పరీక్షల్లో ‘సివి రామన్‌’ విద్యార్థుల ప్రతిభ

సత్య కుమార్‌

ఒలింపియాడ్‌ పరీక్షల్లో ‘సివి రామన్‌’ విద్యార్థుల ప్రతిభ

Dec 1,2023 | 17:31

విద్యార్థులను అభినందిస్తున్న పాఠశాల డైరెక్టర్‌ వేణు ప్రజాశక్తి-అమలాపురం ఎస్‌ఒఎఫ్‌ ఫౌండేషన్‌ వారి ఐఇఒ ఇంటర్నేషనల్‌ ఇంగ్లిష్‌ ఒలింపియాడ్‌ పరీక్షలలో సర్‌ సివి రామన్‌ విద్యార్థులు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో…