సమస్యల పరిష్కారానికి పెద్దపీట

  • Home
  • సమస్యల పరిష్కారానికి పెద్దపీట

సమస్యల పరిష్కారానికి పెద్దపీట

సమస్యల పరిష్కారానికి పెద్దపీట

Dec 17,2023 | 21:19

జిల్లాలోని ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల సమస్యలను పరిష్కరించడమే ధ్యేయం. రాష్ట్రప్రభుత్వ ఆదేశాల ప్రకారం ప్రతి ఉద్యోగీ ఇకెవైసి చేయించుకోవాలి. దీనికితోడు జిల్లాలోని డ్రాయింగ్‌ ఆఫీసర్లు తమ శాఖల పరిధిలోని…