సరిచేయాలని

  • Home
  • కుంగిన ఏటిగట్టు రోడ్డు

సరిచేయాలని

కుంగిన ఏటిగట్టు రోడ్డు

Dec 7,2023 | 00:20

కుండలేశ్వరం వద్ద దిగబడిన ఏటిగట్టు రోడ్డు ప్రజాశక్తి-కాట్రేనికోన కుండళేశ్వరం వద్ద ఏటిగట్టు రోడ్డు కుంగిపోయింది. పల్లంకుర్రు నుంచి చింతపల్లి లంక వరకూ సుమారు పది కిలోమీటర్ల వరకూ…