సాగుభూములకు పట్టాలివ్వాలి

  • Home
  • సాగుభూములకు పట్టాలివ్వాలి

సాగుభూములకు పట్టాలివ్వాలి

సాగుభూములకు పట్టాలివ్వాలి

Nov 23,2023 | 21:09

ప్రజాశక్తి – పాచిపెంట : మండలంలోని పనుకువలస పరిధిలో గల భూములను తమ తాతల కాలం నుండి సాగు చేసుకుంటూ జీవనం సాగిస్తున్నామని, ఈ భూములకు సాగు…