సాగు పట్టాలు

  • Home
  • సాగు పట్టాలు మంజూరు చేసి ఆదుకోండి

సాగు పట్టాలు

సాగు పట్టాలు మంజూరు చేసి ఆదుకోండి

Nov 23,2023 | 00:54

సిపిఎం జిల్లా కార్యదర్శి వర్గ సభ్యులు అప్పలరాజు ప్రజాశక్తి -నక్కపల్లి :మండలంలోని దోసలపాడు అగ్రహారం,చీడిక రెవిన్యూలో నిరుపేద దళితులు, యాదవుల సాగులో ఉన్న భూములకు పట్టాలు ఇచ్చి…