సాధారణ ఎన్నికలకు సమాయత్తం

  • Home
  • సాధారణ ఎన్నికలకు సమాయత్తం

సాధారణ ఎన్నికలకు సమాయత్తం

సాధారణ ఎన్నికలకు సమాయత్తం

Feb 8,2024 | 21:31

సమావేశంలో మాట్లాడుతున్న కలెక్టర్‌ మనజీర్‌ జిలానీ సమూన్‌ రాజకీయ పార్టీల సహకారం కీలకం కలెక్టర్‌ మనజీర్‌ జిలానీ సమూన్‌ ప్రజాశక్తి – శ్రీకాకుళం అర్బన్‌ రానున్న సాధారణ…