సామాజిక

  • Home
  • సామాజిక, ఆర్థిక, భూ సమస్యలు పరిష్కరించాలి

సామాజిక

సామాజిక, ఆర్థిక, భూ సమస్యలు పరిష్కరించాలి

Dec 1,2023 | 21:50

సంతకాలు సేకరిస్తున్న కెవిపిఎస్‌ నాయకులు ప్రజాశక్తి-అనంతపురం కలెక్టరేట్‌ రాష్ట్రంలో సామాజిక, హక్కులు ఆర్థిక, భూమి సమస్యలు పరిష్కరించాలని కుల వివక్ష వ్యతిరేక పోరాట సంఘం (కెవిపిఎస్‌) రాష్ట్ర…