సామాజిక కార్యకర్తలకు సన్మానం

  • Home
  • సామాజిక కార్యకర్తలకు సన్మానం

సామాజిక కార్యకర్తలకు సన్మానం

సామాజిక కార్యకర్తలకు సన్మానం

Dec 5,2023 | 21:16

ప్రజాశక్తి – బెలగాం : అంతర్జాతీయ స్వచ్ఛంద సంస్థల దినోత్సవం సందర్భంగా పట్టణంలోని నిరాశ్రయుల వసతి గృహంలో వివిధ సామాజిక కార్యక్రమాలు చేపట్టిన వ్యక్తులను ఐఆర్‌పిడబ్ల్యు సంస్థ…