సామాజిక సాధికారత ఇదేనా.?

  • Home
  • సామాజిక సాధికారత ఇదేనా.?

సామాజిక సాధికారత ఇదేనా.?

సామాజిక సాధికారత ఇదేనా.?

Dec 5,2023 | 22:10

       అనంతపురం ప్రతినిధి : బీసీలంటే బ్యాక్‌వర్డు కాదు… బ్యాక్‌బోన్‌ అంటూ వైసిపి సామాజిక సాధికార బస్సు యాత్రను చేపట్టింది. ఈ సందర్భంగా నేతలు…