సాయుధదళాల సంక్షేమానికి చేయూత : కలెక్టర్‌

  • Home
  • సాయుధదళాల సంక్షేమానికి చేయూత : కలెక్టర్‌

సాయుధదళాల సంక్షేమానికి చేయూత : కలెక్టర్‌

సాయుధదళాల సంక్షేమానికి చేయూత : కలెక్టర్‌

Dec 4,2023 | 21:33

సాయుధ దళాల పతాక స్టిక్కర్లు, కార్‌ గ్లాగ్స్‌ను ఆవిష్కరిస్తున్న కలెక్టర్‌          అనంతపురం కలెక్టరేట్‌ : దేశ రక్షణకు నిరంతర సేవలు అందిస్తూ…