సార్వత్రిక పోరు ప్రశాంతం

  • Home
  • సార్వత్రిక పోరు ప్రశాంతం

సార్వత్రిక పోరు ప్రశాంతం

సార్వత్రిక పోరు ప్రశాంతం

May 13,2024 | 22:05

ప్రజాశక్తి – కడప ప్రతినిధి సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో ప్రశాంతంగా ముగిసింది. కడప, రాజంపేట పార్లమెంట్‌ సహా 13 అసెంబ్లీ స్థానాల బరిలో 32 మంది పార్లమెంట్‌, 180…

సార్వత్రిక పోరు ప్రశాంతం

May 13,2024 | 22:04

ప్రజాశక్తి – కడప ప్రతినిధి సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో ప్రశాంతంగా ముగిసింది. కడప, రాజంపేట పార్లమెంట్‌ సహా 13 అసెంబ్లీ స్థానాల బరిలో 32 మంది పార్లమెంట్‌, 180…