సింహాద్రి అప్పన్న తెప్పోత్సవం

  • Home
  • నేడే సింహాద్రి అప్పన్న తెప్పోత్సవం

సింహాద్రి అప్పన్న తెప్పోత్సవం

నేడే సింహాద్రి అప్పన్న తెప్పోత్సవం

Feb 8,2024 | 23:44

విజయవంతంగా ట్రయల్‌ రన్‌ ప్రజాశక్తి- సింహాచలం : సింహాద్రి అప్పన్న తెప్పోత్సవానికి సర్వం సిద్ధమైంది. ఈనెల 9న, శుక్రవారం సాయంకాలం కొండదిగువ వరహా పుష్కరిలో 5:30గంటలకు స్వామి…