సిఎస్‌పి రోడ్డు గోతులమయం

  • Home
  • సిఎస్‌పి రోడ్డు గోతులమయం

సిఎస్‌పి రోడ్డు గోతులమయం

సిఎస్‌పి రోడ్డు గోతులమయం

Dec 7,2023 | 22:45

రామన్నపేట వద్ద గోతులమయమైన రోడ్డు ప్రజాశక్తి- బూర్జ పాలకొండ-శ్రీకాకుళం సిఎస్‌పి రహదారిపై మండలంలో రామన్నపేట జంక్షన్‌ వద్ద రోడ్డు మొత్తం పెద్దపెద్ద గోతులు ఏర్పడడంతో పెను ప్రమాదం…