సిపిఎంకు విరాళాలిచ్చి ప్రోత్సహించండి: కందారపు మురళి

  • Home
  • సిపిఎంకు విరాళాలిచ్చి ప్రోత్సహించండి: కందారపు మురళి

సిపిఎంకు విరాళాలిచ్చి ప్రోత్సహించండి: కందారపు మురళి

సిపిఎంకు విరాళాలిచ్చి ప్రోత్సహించండి: కందారపు మురళి

Feb 6,2024 | 23:08

సిపిఎంకు విరాళాలిచ్చి ప్రోత్సహించండి: కందారపు మురళిప్రజాశక్తి -తిరుపతి టౌన్‌ ప్రజాసమస్యలపై రాజీలేని పోరాటాలు నిర్వహిస్తున్న సిపిఎంకు విరాళాలిచ్చి ప్రోత్సహించాలని సిపిఎం జిల్లా నేత కందారపు మురళి పిలుపు…