సిపిఎం జిల్లా కార్యవర్గ సభ్యులు కంకణాల ఆంజనేయులు

  • Home
  • విరాళాలు అందించాలి

సిపిఎం జిల్లా కార్యవర్గ సభ్యులు కంకణాల ఆంజనేయులు

విరాళాలు అందించాలి

Feb 1,2024 | 23:47

ప్రజాశక్తి-దొనకొండ : ప్రజా సమస్యల పరిష్కారం కోసం ఉద్యమాలు సాగిస్తున్న సిపిఎంకు ప్రజలు విరాళాలు అందించాలని సిపిఎం జిల్లా కార్యవర్గ సభ్యులు కంకణాల ఆంజనేయులు తెలిపారు. స్థానిక…