సీజన్‌ ముగిశాక పరిశీలన..!

  • Home
  • సీజన్‌ ముగిశాక పరిశీలన..!

సీజన్‌ ముగిశాక పరిశీలన..!

సీజన్‌ ముగిశాక పరిశీలన..!

Jun 12,2024 | 18:42

      అనంతపురం ప్రతినిధి : ‘దొంగలు పడ్డ ఆరు మాసాలకు కుక్కలు మొరిగాయి’ అన్న చందంగా ఉంది. ఖరీఫ్‌ సీజన్‌ ప్రారంభం అయ్యాక రబీ…