సీసలిలో ఉచిత వైద్య శిబిరం నిర్వహించడం అభినం

  • Home
  • ఉచిత వైద్య సేవలు అభినందనీయం’

సీసలిలో ఉచిత వైద్య శిబిరం నిర్వహించడం అభినం

ఉచిత వైద్య సేవలు అభినందనీయం’

Jun 11,2024 | 21:46

ప్రజాశక్తి – కాళ్ల సీసలిలో ఉచిత వైద్య శిబిరం నిర్వహించడం అభినందనీయమని మాజీ సర్పంచి కట్రేడ్డి శ్రీనివాసరావు అన్నారు. సీసలి హైస్కూల్లో జయలక్ష్మి రొయ్యల కంపెనీ, భీమవరం…