సుందరయ్యను ఆదర్శంగా తీసుకోవాలివర్థంతి సభలో సిపిఎం జిల్లా కార్యదర్శి వాడ గంగరాజు పిలుపు

  • Home
  • సుందరయ్యను ఆదర్శంగా తీసుకోవాలివర్థంతి సభలో సిపిఎం జిల్లా కార్యదర్శి వాడ గంగరాజు పిలుపు

సుందరయ్యను ఆదర్శంగా తీసుకోవాలివర్థంతి సభలో సిపిఎం జిల్లా కార్యదర్శి వాడ గంగరాజు పిలుపు

సుందరయ్యను ఆదర్శంగా తీసుకోవాలివర్థంతి సభలో సిపిఎం జిల్లా కార్యదర్శి వాడ గంగరాజు పిలుపు

May 20,2024 | 00:47

సుందరయ్యను ఆదర్శంగా తీసుకోవాలివర్థంతి సభలో సిపిఎం జిల్లా కార్యదర్శి వాడ గంగరాజు పిలుపు ప్రజాశక్తి -చిత్తూరుఅర్బన్‌: ప్రజా నాయకుడు పుచ్చలపల్లి సుందరయ్యను అందరూ ఆదర్శంగా తీసుకోవాలని సిపిఎం…