సెక్రటరీ నాగరాజు

  • Home
  • న్యాయవాదుల నిరాహార దీక్షలు

సెక్రటరీ నాగరాజు

న్యాయవాదుల నిరాహార దీక్షలు

Jan 31,2024 | 22:06

ప్రజాశక్తి – పాలకొల్లు ల్యాండ్‌ టైటిలింగ్‌ యాక్ట్‌కు వ్యతిరేకంగా పాలకొల్లు కోర్టు వద్ద న్యాయవాదుల నిరాహార దీక్షలు బుధవారం మూడో రోజు కొనసాగాయి. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వెంటనే…