సేంద్రీయ ఎరువులతో నేల సారవంతం

  • Home
  • సేంద్రీయ ఎరువులతో నేల సారవంతం

సేంద్రీయ ఎరువులతో నేల సారవంతం

సేంద్రీయ ఎరువులతో నేల సారవంతం

Dec 5,2023 | 20:24

ప్రజాశక్తి – నెల్లిమర్ల : సేంద్రీయ ఎరువులు వినియోగించడం ద్వారా నేల సారవంతమవుతోందని భూసార పరీక్షా కేంద్రం సహయ సంచాలకులు బి. భానులత చెప్పారు. మంగళవారం సీతారాముని…