సేవలతోనే గుర్తింపు

  • Home
  • సేవలతోనే గుర్తింపు

సేవలతోనే గుర్తింపు

సేవలతోనే గుర్తింపు

Feb 4,2024 | 22:36

మాట్లాడుతున్న ఎస్‌పి జి.ఆర్‌.రాధిక ఎస్‌పి జి.ఆర్‌ రాధిక ప్రజాశక్తి – శ్రీకాకుళం ప్రజలకు అందించిన సేవలతోనే గుర్తింపు లభిస్తుందని ఎస్‌పి జి.ఆర్‌ రాధిక అన్నారు. జిల్లా పోలీస్‌…