సేవా సమితి సేవలు అభినందనీయం

  • Home
  • సేవా సమితి సేవలు అభినందనీయం

సేవా సమితి సేవలు అభినందనీయం

సేవా సమితి సేవలు అభినందనీయం

Dec 3,2023 | 17:46

ప్రజాశక్తి – భీమడోలు వికలాంగుల సంక్షేమానికి నిరంతరం కృషి చేస్తున్న గుండుగొలనుకు చెందిన విఘ్నేశ్వర వికలాంగుల సేవాసమితి సేవలు అభినందనీయమని పలువురు వక్తలు పేర్కొన్నారు. సేవా సమితి…