సైన్స్‌ ఉద్యమనేత రిటైర్డ్‌ ప్రొఫెసర్‌ భాగ్యవతి : జెవివి

  • Home
  • సైన్స్‌ ఉద్యమనేత రిటైర్డ్‌ ప్రొఫెసర్‌ భాగ్యవతి : జెవివి

సైన్స్‌ ఉద్యమనేత రిటైర్డ్‌ ప్రొఫెసర్‌ భాగ్యవతి : జెవివి

సైన్స్‌ ఉద్యమనేత రిటైర్డ్‌ ప్రొఫెసర్‌ భాగ్యవతి : జెవివి

Feb 3,2024 | 21:07

ప్రజాశక్తి-మదనపల్లి ప్రజా సైన్స్‌, అక్షరాస్యత ఉద్యమనేత, విశ్రాంత ప్రొఫెసర్‌ భాగ్యవతి అని జనవి జ్ఞాన వేదిక రాష్ట్ర అధ్యక్షులు డాక్టర్‌ గేయానంద్‌ అన్నారు. శనివారం మదనపల్లెలో ఆమె…