సోమవారం మండలంలోని పెదమైనవానిలం

  • Home
  • తుపాను ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో కలెక్టర్‌ పరిశీలన

సోమవారం మండలంలోని పెదమైనవానిలం

తుపాను ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో కలెక్టర్‌ పరిశీలన

Dec 4,2023 | 20:58

ప్రజాశక్తి – నరసాపురం టౌన్‌ సోమవారం మండలంలోని పెదమైనవానిలంక డిజిటల్‌ భవనం, పిఎంలంకలో సముద్రం కోతకుగురైన ప్రాంతాన్ని, చినమైనవానిలంక తుపాను షెల్టర్‌, వేములదీవి (తూర్పు) తుపాన్‌ షెల్టర్‌,…