స్ట్రాంగ్‌రూం తనిఖీ చేసిన జిల్లా కలెక్టర్‌

  • Home
  • స్ట్రాంగ్‌రూం తనిఖీ చేసిన జిల్లా కలెక్టర్‌

స్ట్రాంగ్‌రూం తనిఖీ చేసిన జిల్లా కలెక్టర్‌

స్ట్రాంగ్‌రూం తనిఖీ చేసిన జిల్లా కలెక్టర్‌

May 16,2024 | 23:33

ప్రజాశక్తి -పాడేరు : స్థానిక ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాలలో ఇవిఎంలను భద్రపరిచిన స్ట్రాంగ్‌ రూంలను జిల్లా ఎన్నికల అధికారి, జిల్లా కలెక్టర్‌, ఎం విజయసునీత గురువారం తనిఖీ…