స్ట్రాంగ్‌రూమ్‌ భద్రతా ఏర్పాట్లు పరిశీలన

  • Home
  • స్ట్రాంగ్‌రూమ్‌ భద్రతా ఏర్పాట్లు పరిశీలన

స్ట్రాంగ్‌రూమ్‌ భద్రతా ఏర్పాట్లు పరిశీలన

స్ట్రాంగ్‌రూమ్‌ భద్రతా ఏర్పాట్లు పరిశీలన

May 15,2024 | 22:29

సిబ్బందికి సూచనలు చేస్తున్న ఎస్‌పి రాధిక ప్రజాశక్తి – ఎచ్చెర్ల సార్వత్రిక ఎన్నికల పోలింగ్‌కు సంబంధించిన ఇవిఎంలు భద్రపరిచిన స్ట్రాంగ్‌రూమ్‌ భద్రతా ఏర్పాట్లను స్థానిక శివానీ ఇంజినీరింగ్‌…