స్థానికులకు ఉపాధి కల్పించేది ఎస్‌ఎంఎస్‌ పరిశ్రమే

  • Home
  • స్థానికులకు ఉపాధి కల్పించేది ఎస్‌ఎంఎస్‌ పరిశ్రమే

స్థానికులకు ఉపాధి కల్పించేది ఎస్‌ఎంఎస్‌ పరిశ్రమే

స్థానికులకు ఉపాధి కల్పించేది ఎస్‌ఎంఎస్‌ పరిశ్రమే

Dec 7,2023 | 21:16

ప్రజాశక్తి – పూసపాటిరేగ : స్తానికులకు ఉపాధి కల్పించడంతో పాటు ఈ ప్రాంతంలో సిఎస్‌ఆర్‌ ఆక్టివీస్‌ క్రింద అత్యదికంగా ఖర్చుచేస్తుంది ఎస్‌ఎంఎస్‌ పరిశ్రమేనని నెల్లిమర్ల ఎమ్మేల్యే బడ్డుకొండ…