‘స్పందన’కు 250 వినతులు

  • Home
  • ‘స్పందన’కు 250 వినతులు

'స్పందన'కు 250 వినతులు

‘స్పందన’కు 250 వినతులు

Feb 5,2024 | 22:29

వినతులు స్వీకరిస్తున్న కలెక్టర్‌ మనజీర్‌ జిలానీ సమూన్‌ ప్రజాశక్తి- శ్రీకాకుళం అర్బన్‌ జిల్లాలో పెండింగ్‌లో ఉన్న కారుణ్య నియామకాలు చేపట్టాలని, అలాగే ఉద్యోగుల స్పందన కార్యక్రమాన్ని కొనసాగించాలని…