స్విమ్మింగ్‌ఫూల్‌ నిర్మాణానికి చర్యలు

  • Home
  • స్విమ్మింగ్‌ఫూల్‌ నిర్మాణానికి చర్యలు

స్విమ్మింగ్‌ఫూల్‌ నిర్మాణానికి చర్యలు

స్విమ్మింగ్‌ఫూల్‌ నిర్మాణానికి చర్యలు

Dec 2,2023 | 21:41

ప్రశంసాపత్రాన్ని అందజేస్తున్న చైర్‌పర్సన్‌ రాజ్యలక్ష్మి ప్రజాశక్తి- ఇచ్ఛాపురం ఇచ్ఛాపురంలో స్విమ్మింగ్‌ క్రీడాకారులను ప్రోత్సహించేం దుకు స్విమ్మింగ్‌ఫూల్‌ నిర్మాణానికి చర్యలు తీసుకుంటామని మున్సిపల్‌ చైర్‌పర్సన్‌ పిలక రాజ్యలక్షి అన్నారు.…