స్విమ్స్‌లో ‘గోవిందనామ’ భజనరోగులకు ఆత్మస్థైర్యం నింపేదుకట..

  • Home
  • స్విమ్స్‌లో ‘గోవిందనామ’ భజనరోగులకు ఆత్మస్థైర్యం నింపేదుకట..

స్విమ్స్‌లో 'గోవిందనామ' భజనరోగులకు ఆత్మస్థైర్యం నింపేదుకట..

స్విమ్స్‌లో ‘గోవిందనామ’ భజనరోగులకు ఆత్మస్థైర్యం నింపేదుకట..

Feb 10,2024 | 22:35

స్విమ్స్‌లో ‘గోవిందనామ’ భజనరోగులకు ఆత్మస్థైర్యం నింపేదుకట..ప్రజాశక్తి – తిరుపతి అత్యాధునిక వైద్య సౌకర్యాలతో రోగులకు సేవలందించాల్సిన స్విమ్స్‌ ఆధ్యాత్మిక అడుగులు వేస్తోంది. సైన్స్‌కు మూఢనమ్మకాలను మిళితం చేస్తోంది.…