హంసబంధ గ్రామంలో మాట్లాడుతున్న సిపిఎం నేతలు

  • Home
  • తాగునీటికి గిరిజనుల అవస్థలు

హంసబంధ గ్రామంలో మాట్లాడుతున్న సిపిఎం నేతలు

తాగునీటికి గిరిజనుల అవస్థలు

May 11,2024 | 00:25

ప్రజాశక్తి-ముంచింగిపుట్టు:మండలంలోని మావోయి స్టుల ప్రభావిత ప్రాంతమైన బూసిపుట్టు పంచాయతీ డెంగగూడ గ్రామస్తులు తాగునీటికి అవస్థలు పడుతున్నారు.గ్రామ సమీపంలోని పారుగెడ్డ నీరే గతిగా వీరికి మారింది. వర్షా కాలంలో…