హామీల అమలులో ప్రభుత్వం విఫలం

  • Home
  • హామీల అమలులో ప్రభుత్వం విఫలం

హామీల అమలులో ప్రభుత్వం విఫలం

హామీల అమలులో ప్రభుత్వం విఫలం

Dec 3,2023 | 20:56

ప్రజాశక్తి-రాజంపేట అర్బన్‌ ఉద్యోగ, ఉపాధ్యాయులను చిన్న చూపు చూసిన తెలంగాణా ప్రభుత్వానికి ఎన్నికల ఫలితాలు చెంప పెట్టు లాంటివని, దీన్ని గుణ పాఠంగా తీసుకుని మన ముఖ్యమంత్రి…